063 166 96 46 office@vecowelding.com
Power Pulse 322-402-502 ACDC
Cena: od 836.000 do 2.030.000 din (7.087 do 17.233 Eura)
u zavisnosti od konfiguracije

Power Pulse 322-402-502 Ac/DC je profesionalni multifunkcionalni aparat za zavarivanje namenjen za teške uslove rada. Namenjen je za MMA, TIG AC/Dc HF i žljebljenje materijala (žljebljenje samo modeli 402 i 502 Ac/DC). Ovi aparati su opremljeni brojnim funkcijama za sigurno zavarivanje i dobijanje visoko kvalitetnih zavarenih spojeva. Kod MIG/MAG postupka: Pulse HS, Pulse HC, Power Fokus, Power Root. Kod AC/DC postupka: Extra Fusion, MIX AC/DC. Kod DC postupka: TIG Puls do 2.5 Khz, TIG PULS SYN. Dinamic Arc, Q-Start, Multi-Tact, Q-Spot. Veliki broj preddefinisanih programa za razne vrste materijala koji su sadržani u standardnom paketu opreme daju brzo podešavanje parametara zavarivanja.